Emprego

Empleo
OPOSESTADO
Feb 14 2024

OPOSICIÓNS ESTADO

Resolución do 5 de febreiro de 2024, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo de Enxeñeiros Agrónomos do Estado. Ver Disposición...

0 Comments
Share Post
empleo
Apr 04 2023

ENXEÑEIRO/A AGRÓNOMO/A – MÁSTER EN ENXEÑERÍA AGRONÓMICA

A actividade principal vinculada á posta en valor de terreos en estado de abandono e recuperar así a actividade agraria (Mobilización de Terras) Funcións:  Identificación de parcelas e propietarios. Informar, e negociar cos propietarios para a incorporación de terras ao proxecto. Relación directa con administracións locais. Seguimento...

0 Comments
Share Post
OPOS
Dec 17 2021

OPOSICIÓNS

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidades de enxeñaría agronómica, enxeñaría...

0 Comments
Share Post
empleo
Dec 14 2021

Ref : Job offer – “Project Manager”

Dende Globaltec Desarrollos e Ingeniería, S.A pídennos a publicación da seguinte oferta de traballo adxunta: Ref : Job offer - "Project Manager” Qualifications: Degree/Master in Agricultural Engineering. Languages: English level B2 spoken and written and/or French intermediate level spoken and written, other languages valued. Experience: Minimum 10 years in the...

0 Comments
Share Post
211105opos
Nov 05 2021

Oposicións do Estado

Resolución do 26 de outubro de 2021, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo de Enxeñeiros Agrónomos do Estado. Ver Disposición...

0 Comments
Share Post
empleo
Jun 23 2021

Información prazas de novo ingreso para incorporarse a Laboratorios de Sanidade e Xenética Animal e Laboratorio Nacional de Sanidade Vexetal da AGE

Dende a División de Laboratorios de Sanidade da Produción Agraria, dependente da Dirección Xeral de Sanidade da Produción Agraria, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, informan da aprobación da oferta de emprego público 2020 de prazas de novo ingreso para incorporarse aos Laboratorios de Sanidade...

0 Comments
Share Post
2020EMPLE
Oct 29 2020

Real Decreto 936/2020, do 27 de outubro, polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2020. ENXEÑEIROS AGRÓNOMOS: 43 Ver Disposición...

0 Comments
Share Post