Consultas

Información de Consulta

Este Servizo de Atención ao usuario e consumidor está dirixido tanto aos colexiados como a todos aqueles usuarios destinatarios dos servizos do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia. O Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia recibirá a súa solicitude de información referida aos servizos que ofrece este Colexio. Para iso, rogámoslle que cumprimente e remítanos o seguinte formulario, e o Colexio contactará con vostede no menor prazo posible de tempo.

FORMULARIO DE CONSULTA

As solicitudes de información poderanse formular de calquera das formas seguintes:

Directamente na aplicación: Vostede pode picar na ligazón anterior cumprimentando todos os datos requiridos e rexistrar a solicitude.

Por correo postal: Vostede pode remitir o Formulario de Suxerencias á seguinte dirección postal: O Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia
C/ Luís López Casanegra, 5 baixo 15009 A Coruña

Por fax: Vostede pode remitir o Formulario de Suxerencias por Fax ao número: 981 289 997 Por correo electrónico: Vostede pode remitir o Formulario de Suxerencias a: coiagal@iies.es

Persoalmente: nas oficinas do O Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, sitas na rúa Luís López Casanegra, 5 baixo da Coruña, en horario de 10,00 a 14,00 horas, de luns a venres. Cumprimentarase o Formulario de Queixas e Reclamacións que lle serán facilitados e se o require será cumprimentado por persoal do Colexio, limitándose vostede á firma do formulario unha vez lido e revisado.