Contar cun seguro de responsabilidade civil é fundamental para os enxeñeiros agrónomos. A través de estos 8 vídeos explicamos todas as ventaxas que teñen e que o COIAG ofrece aos sus colexiados

rebok
Nov 08 2019

Contar cun seguro de responsabilidade civil é fundamental para os enxeñeiros agrónomos. A través de estos 8 vídeos explicamos todas as ventaxas que teñen e que o COIAG ofrece aos sus colexiados

Os 9 colexios oficiais de enxeñeiros agrónomos de España lanzamos o pasado setembro a campaña # CubrirteLasEspaldas para explicar as responsabilidades aos que nos enfrontamos os agrónomos no exercicio da nosa profesión, así como as vantaxes que ten o # SRCAgrónomos que ofrecemos aos nosos colexiados. Rebeca Alonso, da nosa correduría, Adartia Seguros, explicouno ao longo de 8 vídeos, que podedes volver ver clicando nestas ligazóns:

Vídeo 1: La responsabilidad civil, penal y administrativa del ingeniero agrónomo.

Vídeo 2: La responsabilidad civil de los agrónomos funcionarios.

Vídeo 3: Los ingenieros agrónomos asalariados, sujetos de una reclamación de responsabilidad civil.

Vídeo 4: La póliza de responsabilidad civil cubre toda la actividad del ingeniero agrónomo.

Vídeo 5: Los siniestros más frecuentes del Ingeniero Agrónomo.

Vídeo 6: Cobertura para ingenieros activos, inactivos y sociedades de ingeniería.

Vídeo 7: La importancia de las cláusulas ‘claim made’ en el Seguro de Responsabilidad Civil de los ingenieros agrónomos.

Vídeo 8: Ventajas del aseguramiento colectivo de la póliza #SRCAgrónomos.

Para disfrutar de todas estas ventajas colégiate en el teléfono 981288858 o en el email colegio@agronomosdegalicia.org.

0 Comments
Share Post
No Comments

Post a Comment