CONVOCATORIA BECAS FORMACIÓN PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS

BECAS
Sep 11 2019

CONVOCATORIA BECAS FORMACIÓN PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS

O pasado luns 9 de setembro de 2019 publicouse no Boletín Oficial do Estado o extrato da Orde pola que se convocan, para o exercicio 2020, dez becas de formación práctica para titulados universitarios na Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal do Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para as seguintes titulacións:

Enxeñería Agronómica: 2 becas
Enxeñería de Montes: 2 becas
Dereito: 2 becas
Periodismo: 2 becas
Veterinaria: 1 beca
Estadística: 1 beca

Para máis información pódese acceder aos seguintes enlaces:

BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/09/pdfs/BOE-B-2019-37270.pdf

SEDE ELECTRÓNICA MAPA:

https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/BuscadorPortlet?texto_simple=becas

0 Comments
Share Post
No Comments

Post a Comment