CURSO ONLINE NUEVO CÓDIGO ESTRUCTURAL

Banner_central_Codigo_Estructural
Dec 29 2021

CURSO ONLINE NUEVO CÓDIGO ESTRUCTURAL

CURSO ONLINE NUEVO CÓDIGO ESTRUCTURAL

O 10 de agosto publicouse Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. O novo Código Estrutural é de carácter eminentemente técnico e adopta un enfoque prestacional, en liña co empregado noutras instrucións e códigos, como o Código Técnico da Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo, ou as Instrucións EHE-08 e EAE que quedan derrogadas mediante a aprobación deste real decreto. A nova norma é obrigatoria para aqueles proxectos encargados con posterioridade ao 10 de novembro de 2021, se o encargo é anterior a esta data poderase aplicar a anterior normativa sempre que a obra iníciese nun ano para edificación ou tres para enxeñería civil.

NOVIDADES DO CÓDIGO ESTRUTURAL:

Abórdase a xestión das estruturas existentes, a súa reparación e reforzo, etc. Engádense as estruturas de aceiro inoxidable e as estruturas mixtas de aceiro e formigón, entre outras.

MATRÍCULA:

A inscrición ao curso debe realizarse no Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos no que esteas colexiado.

  • 50 € Colexiadas/os
  • 25 € Colexiadas/os desempregadas/os, precolexiadas/os.

Periodo de matrícula do 24/12/2021 ao 23/01/2022

DURACIÓN E DESENVOLVEMENTO:

  • O curso desenvolverase do 24/01/2022 ao 26/01/2022
  • O curso terá unha duración equivalente a 9 horas, pode seguirse en liña na programación indicada a través da ligazón para o seguimento das clases que se enviará antes do inicio do curso, ou ben a través da plataforma www.formacionagronomos.es na Aula Virtual do curso.
  • Todas as persoas rexistradas terán acceso ao material e as gravacións das sesións formativas.
  • Deberanse visualizar polo menos o 75% dos relatorios e obter un 80% de respostas correctas no test de avaliación. Haberá 4 intentos máximo para o test.

Na seguinte ligazón podes obter máis información sobre contidos, profesorado, etc.

Máis Información

 

0 Comments
Share Post
No Comments

Post a Comment