España necesitará incorporar polo menos 200.000 novos enxeñeiros na próxima década, segundo o primeiro estudo do Observatorio da Enxeñería de España

logo-observatorio-ingenieria-HIRES
Nov 22 2022

España necesitará incorporar polo menos 200.000 novos enxeñeiros na próxima década, segundo o primeiro estudo do Observatorio da Enxeñería de España

España necesitará incorporar polo menos 200.000 novos enxeñeiros na próxima década, segundo o primeiro estudo do Observatorio da Enxeñería de España

Observatorio de la Ingeniería de España (OIE) presentou o primeiro estudo sectorial de España e que achega datos inéditos ata este 2022, como que en España hai 750.000 enxeñeiros. Un 20% do colectivo, mulleres. Do total de enxeñeiros, un 65% son enxeñeiros técnicos ou graduados en enxeñería, mentres que o 35% son enxeñeiros ou máster en enxeñería. Nos próximos 10 anos, España necesitará incorporar polo menos 200.000 novos enxeñeiros. A enxeñería en España ten un forte recoñecemento internacional, pero o peso da industria no PIB descendeu nos últimos 20 anos do 19% ao 14,7%, un feito que o OIE afirma que hai que reverter.

+Info Estudo

0 Comments
Share Post
No Comments

Post a Comment