GRUPO FOCAL AKIS

cabeceraOK
Nov 15 2019

GRUPO FOCAL AKIS

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación vai constituír un Grupo Focal de Asesoramento en AKIS (Sistemas Coñecemento e Innovación na Agricultura).

En xuño de 2018, a Comisión Europea presentou as propostas de Regulamentos que definirán a PAC 2021-2027. A proposta de regulamento que establece as normas de elaboración dos plans estratéxicos a elaborar polos Estados membros establece que os AKIS son o conxunto da organización e a transmisión de coñecementos entre persoas, organizacións e institucións que usan e producen este último para utilizalo na agricultura e os ámbitos relacionados. Así mesmo no seu artigo 13 sobre servizos de asesoramento ás explotacións di que estes “deberán integrarse dentro dos servizos interrelacionados de asesores de explotacións, investigadores, organizacións de produtores e outros axentes relevantes dos sistemas de coñecemento e innovación na agricultura”.

Ademais menciónanse os AKIS toman relevancia ao longo de todo a proposta de texto lexislativo. Esta crecente importancia no seguinte período de programación fai que o MAPA queira formar un grupo multidisciplinar e multiactor de expertos que recompilará e analizará estudos, informes e boas prácticas co obxectivo de aclarar o estado de situación, identificando retos e oportunidades futuras.

Para iso abriu unha convocatoria para a presentación de solicitudes daqueles expertos que desexen participar no Grupo Focal de Asesoramento en AKIS. O prazo de presentación de solicitudes conclúe o 19 de novembro e todos os detalles sobre o devandito Grupo Focal (incluído o formulario de solicitude de participación) atópase en: http://www.redruralnacional.es/grupo-focal-akis

0 Comments
Share Post
No Comments

Post a Comment