Información prazas de novo ingreso para incorporarse a Laboratorios de Sanidade e Xenética Animal e Laboratorio Nacional de Sanidade Vexetal da AGE

empleo
Jun 23 2021

Información prazas de novo ingreso para incorporarse a Laboratorios de Sanidade e Xenética Animal e Laboratorio Nacional de Sanidade Vexetal da AGE

Dende a División de Laboratorios de Sanidade da Produción Agraria, dependente da Dirección Xeral de Sanidade da Produción Agraria, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, informan da aprobación da oferta de emprego público 2020 de prazas de novo ingreso para incorporarse aos Laboratorios de Sanidade e Xenética Animal (sitos en Algete, Madrid e Santa Fe, Selecta) e Laboratorio Nacional de Sanidade Vexetal (sito en Lugo), centros de referencia nacional e internacional de enfermidades animais e, no futuro, tamén de enfermidades e pragas vexetais da Administración Xeral do Estado.

  • 4 prazas para Técnicos de Grao Medio de Laboratorio (5014- TIT.ESCOLAS TÉCNICAS GRAO MEDIO OO. AA. DO MAPA)
  • 4 prazas para Titulados Superiores de Laboratorio, (5001- TECNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO. AA. DO MAPA)

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10360

Tríptico titulados Superiores de Laboratorio

Tríptico Grado Medio Técnico de Laboratorio

0 Comments
Share Post
No Comments

Post a Comment