INSCRICIÓN NOS LISTADOS DE TURNO DE OFICIO E PERITOS 2022

TURNOOFICIO22
Nov 10 2021

INSCRICIÓN NOS LISTADOS DE TURNO DE OFICIO E PERITOS 2022

INSCRICIÓN NOS LISTADOS DE PERITOS:

Estimado compañeiro:

Dende o ano 2014 a inscrición nas listaxes de peritos que o Colexio envía aos xulgados realízanse de forma directa por parte do Enxeñeiro Agrónomo colexiado, a través da páxina web do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Enxeñeiros Agrónomos. (www.ingenieroagronomo.org).

Tanto a Quenda de Oficio (listaxe cos colexiados rexistrados para facilitar aos clientes que estean interesados en contratar os servizos dun enxeñeiro agrónomo), como a Lista de Peritos Xudiciais (aquela que se envía aos diferentes Xulgados da Provincia para designación dun Enxeñeiro Agrónomo para actuacións periciais), ou a Lista de Perito Taxador ( ídem para remitir ás Administracións de Facenda), compóñeno os colexiados que están no exercicio da profesión e que voluntariamente se inscriben nel. Deben estar dispostos a aceptar os traballos que, a través do Colexio chéguenlles, Informes, Peritaciones e Taxacións para Xulgados, Valoracións, etc…(recibimos queixas dalgún xulgado indicando que cando a algún Enxeñeiro Agrónomo asígnanlle un traballo nunha provincia na cal non reside, pretende cobrar o desprazamento á parte dos seus honorarios e isto non pode ser así, os honorarios deben ser o prezo final xa que en caso contrario, ao saírlle máis caro ao cliente, poida que non asignen a colexiados doutras provincia).

No mes de decembro de 2021 elaboraranse as novas listaxes para o ano 2022, para iso é imprescindible que che inscribas antes do 16 de decembro de 2021 a través de: www.ingenieroagronomo.org seguindo estas indicacións:

Debes rexistrarche na web do Consello Xeral (www.ingenieroagronomo.org co teu usuario e contrasinal, que recibiches cando se iniciou o proceso ou che deches de alta no Colexio, se foi posterior a túa incorporación, e obrigábache a modificar o contrasinal no primeiro acceso –en caso de non tela por calquera motivo solicita na mesma web que che lembre o contrasinal e enviaracha-), accede á pestana de “PERICIAIS”.

Aparecen os tres listados:

1.- Solicitud de incorporación como peritos judiciales .

2.- Solicitud Incorporación a Lista de Designación (Turno de Oficio).

3.- Solicitud Incorporación Peritos Tasadores.

Tanto a lista de Peritos Xudiciais, como a da Quenda de Oficio son de carácter provincial, polo que debes de inscribirche na/ s provincia/ s onde desexes aceptar encargos, cumprimentar o campo de especialidades e enviar solicitude. Nas provincias da Comunidade Valenciana e das Illas Baleares aparecerache outro cadro con outras especialidades diferentes que son as que debes seleccionar (xa cho indica o programa).

A listaxe de Libre Designación é para o ámbito do Colexio, polo que soamente hai que cumprimentar o apartado de especialidades e enviar a solicitude.

Os teus datos, que aparecen unha vez rexistráchesche co teu usuario e contrasinal e, que son os que se incorporan ás listaxes para a túa localización, só poden ser modificados a través do Colexio que o comunicará ao Consello Xeral.

Por último indícoche que podes consultar as túas solicitudes e eliminar as que non sexan correctas, cada vez que fagas un alta ou unha baixa en calquera das tres listas recibirás un correo electrónico na conta que tes nos teus datos de colexiados indicándoche a acción que realizaches. 

O prazo de inscrición para as listas de peritos do ano 2022 finaliza o 16 de decembro de 2021. 

O Consello Xeral de Colexios Oficiais de Enxeñeiros Agrónomos ten aprobadas as normas que se achegan e están na pestana de “periciais” da web para o funcionamento da quenda de oficio e listaxes periciais.

Normas Reguladoras

0 Comments
Share Post
No Comments

Post a Comment