JORNADA PRÁCTICA ONLINE DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO ESTRUCTURAL

a5d2dfed-1a65-9dc4-9c71-ce1aed8d5e9b
Jan 09 2023

JORNADA PRÁCTICA ONLINE DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO ESTRUCTURAL

Dende as Secretarías técnicas dos Colexios de Enxeñeiros Agrónomos, vimos detectando que un dos erros máis comúns nos proxectos que se presentan a visado, é a falta de aplicación do Código de Estrutural (CE), que é de aplicación obrigatoria nos proxectos de edificación desde o 11 de novembro de 2022.

Por este motivo, as secretarías técnicas dos colexios elaboraron documentos para que sirvan de apoio para a adecuación dos proxectos ao CE.

  • Memoria: Xustificación de cumprimento de CE
  • Anexo de Cálculos de Formigón
  • Anexo de cálculos de Aceiro
  • Prego de Condicións
  • Control de Calidade

 

(Os documentos estarán dispoñibles na Plataforma)

Para facilitar a adaptación destes documentos aos proxectos de edificación, o próximo día 12 de xaneiro de 2023 ás 17 h celebrarase unha Xornada práctica de aplicación do CE.

Os interesados en asistir deben comunicalo ao Colexio mediante correo electrónico a coiagal@iies.es antes do día 11 de xaneiro.

Notas e ligazóns:

  • O Código Estrutural actualiza a regulamentación vixente relativa ás estruturas de formigón e ás estruturas de aceiro de acordo ás novidades de carácter técnico e regulamentario na materia, e derroga a Instrución de Formigón Estrutural (EHE-08), aprobada polo Real Decreto 1247/2008, do 18 de xullo, e a Instrución de Aceiro Estrutural (EAE), aprobada polo Real Decreto 751/2011, do 27 de maio.
  • Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural

  • Web del CE

0 Comments
Share Post
No Comments

Post a Comment