Xunta Xeral de Representantes

ia-cadiz-2021-3
Oct 18 2021

Xunta Xeral de Representantes

Os representantes dos Enxeñeiros Agrónomos de España, alertan sobre a falta de Enxeñeiros Agrónomos no mercado laboral e planifican as estratexias da profesión para os próximos anos

Na Xunta Xeral de Representantes celebrada en Cádiz, os representantes dos Enxeñeiros Agrónomos de España, alertaron sobre a alta demanda e necesidade destes profesionais por parte das empresas. Así mesmo, destacaron o futuro prometedor que neste sentido, ábrese para quen decida cursar o Master que habilita para exercer como Enxeñeiro Agrónomo. Un futuro onde a innovación, a tecnificación dos procesos e a dixitalización son claves.

ia-cadiz-2021-2

Máis de 100 representantes dos 12 Colexios Oficiais de Enxeñeiros Agrónomos de España, reuníronse en Cádiz, para a celebración da Xunta Xeral de Representantes, que de forma rotatoria, é convocada cada dous anos, polo Consello Xeral de Colexios de Enxeñeiros Agrónomos de España. A Xunta Xeral de Representantes, é a instancia consultiva e decisoria superior da organización colexial dos Enxeñeiros Agrónomos, que determina as orientacións estratéxicas que afectarán os profesionais da Enxeñería Agronómica.

FBvHFynXIA4KBY_

Ademais dos temas estatutarios e xurídicos pertinentes, os representantes dos Enxeñeiros Agrónomos de España, abordaron como aspectos fundamentais o futuro da formación académica e da profesión; o Pacto Nacional da auga; aspectos profesionais da sanidade vexetal, nos trámites ambientais, e en produción e benestar animal; relación dos colexios coas universidades; Master integrado; Centro de Competencias para a formación dixital agroalimentaria; novidades da nova PAC 2023-2027; plataforma de colaboración profesional Prol- Konecta; ou o potencial agrario na conca do Mar Menor.

Os representantes dos Enxeñeiros Agrónomos de España, quixeron facer un chamamento ás novas xeracións de profesionais, e resaltaron a alta demanda e necesidade destes profesionais por parte das empresas; xa que se abre un futuro prometedor neste sentido, para quen decida cursar o Master que habilita para exercer como Enxeñeiro Agrónomo. Un futuro onde a innovación, a tecnificación dos procesos e a dixitalización son claves.

O papel dos Enxeñeiros Agrónomos e as súas amplas competencias, convértenlles en profesionais altamente cualificados e capacitados, para desenvolver un abanico moi amplo de traballos profesionais, grazas á preparación e a súa formación nas máis diversas áreas. É por iso, que é un dos perfís máis solicitados e demandados polas empresas, pois son profesionais polivalentes e versátiles.

O seu labor profesional en de o sector alimentario é fundamental, en aspectos tan prácticos como a produción de cultivos, o asesoramento en innovación, sustentabilidade e máxima eficiencia das explotacións, a mellora da industria agroalimentaria, ou a adecuación da rede de distribución de loa alimentos á demanda do conumidor. Neste sentido, o Enxeñeiro Agrónomo facilita e propicia a mellora de de a alimentación, traballando na garantía de subministración e altos estándares de calidade e seguridade que esixe a sociedade actual. Todo iso grazas á innovación e o mundo rural, a dixitalización dos procesos e a aplicación das últimas tecnoloxías.

Como é sabido, o seu abanico de competencias é tan amplo, que non só se limita ao ámbito rural, senón que no ámbito agroalimentario son garantes do abastecemento de alimentos sans e seguros para a sociedade. No seu día a día, proxectan camiños, regadíos, construcións, industrias agroalimentarias, cadea loxística e de distribución, certificación, etc. Os Enxeñeiros Agrónomos, son os profesionais que están presentes en todas as áreas e facilitan a vida das familias e as persoas.

* Fuente: Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía

0 Comments
Share Post
No Comments

Post a Comment