Os enxeñeiros teñen a obriga de estar colexiados para exercer a súa profesión

wheat-1530321_1920
Jul 31 2019

Os enxeñeiros teñen a obriga de estar colexiados para exercer a súa profesión

A normativa actual, de ámbito estatal, esixe a obrigatoriedade de colexiación para os enxeñeiros que exerzan profesións reguladas sen que a norma distinga entre o exercicio das profesións no ámbito privado ou ao servizo da Administración. Tras a doutrina sentada polo Tribunal Constitucional na sentenza 3/2013 e outras posteriores, asumida polo Tribunal Supremo nos seus STS números 4814/2014 e 4815/2014, enténdese que os funcionarios ou empregados públicos deben estar colexiados obrigatoriamente para o exercicio da profesión colexiada cando realicen actos técnicos facultativos propios da profesión.

Exercer a profesión de Enxeñeiro Agrónomo é un termo amplo e non se reduce á mera redacción de proxectos, direccións de obra, coordinacións de seguridade e saúde, e outros traballos sometidos a visado colexial.

O pasado 18 de xuño o Xulgado do contencioso-administrativo nº 5 de Oviedo pronunciouse neste sentido na súa sentenza nº 155/2019 na que dá a razón ao Colexio Oficial de Enxeñeiros de Minas do Noroeste, que denegou a solicitude de baixa colexial de 3 enxeñeiros de minas que a solicitaron baseándose no feito de exercer a profesión exclusivamente na administración autonómica de Galicia, que recollía expresamente o carácter voluntario do seu colexiación nos seus Estatutos Xerais. A actual sentenza fundaméntase en que as Comunidades Autónomas non poden establecer excepcións a unha esixencia estatal e doutra banda débese garantir o exercicio das competencias colexiais de ordenación da profesión que se atribúen, en exclusiva aos Colexios Profesionais

0 Comments
Share Post
No Comments

Post a Comment