MANIFESTO EN DEFENSA DO SECTOR AZUCREIRO O CONSUMO RESPONSABLE DE AZUCRE E CONTRA As SUBIDAS FISCAIS A ALIMENTOS E BEBIDAS

2020-11-19-1-3
Nov 20 2020

MANIFESTO EN DEFENSA DO SECTOR AZUCREIRO O CONSUMO RESPONSABLE DE AZUCRE E CONTRA As SUBIDAS FISCAIS A ALIMENTOS E BEBIDAS

MANIFESTO EN DEFENSA DO SECTOR AZUCREIRO

O CONSUMO RESPONSABLE DE AZUCRE E CONTRA

As SUBIDAS FISCAIS A ALIMENTOS E BEBIDAS

El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos y la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos ACES, ACOR, AECOC, AFLE, AGFAE, ANFABRA, ANGED, ASAJA, ASEDAS, ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS AGRONOMOS, ASOZUMOS, AZUCARERA, COAG, CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS AGRONOMOS, COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS, FENIL, FEPEX, FIAB, FENIL, HOSTELERÍA DE ESPAÑA, MARCAS DE RESTAURACIÓN, PRODULCE, PROMARCA, UPA THADERCONSUMO
REPRESENTANTES DE LAS Comisiones de Despoblación y Reto Demográfico, Desarrollo Rural y Consumo y Comercio de FEMP
cOMUNIDADES AUTONOMAS DE ANDALUCIA, CASTILLA Y LEON, GALICIA, MADRID E MURCIA

Únense en defensa do azucre, o seu consumo responsable e contra as subidas fiscais a alimentos e bebidas, tendo en conta que:
 • Calquera aumento da presión fiscal sobre o sector de alimentación e bebidas, especialmente na actual situación de crise, tería graves efectos económicos e sociais.
 • As medidas fiscais contra produtos como as bebidas que conteñan azucre engadido teñen un efecto recadatorio que vai afectar ás rendas máis baixas.
 • Non está demostrado que estas medidas fiscais teñan efecto no obxectivo perseguido de reducir ou previr a obesidade e o sobrepeso.
 • As subidas fiscais repercutirían gravemente en sectores como o hortofrutícola e o lácteo, entre outros, así como no conxunto da cadea alimentaria e industrias auxiliares.
 • Rexeitamos as últimas campañas do ministerio de Consumo contra o azucre, que inclúen mensaxes erróneas.
 • A información que transmiten esas campañas pode xerar alarma e medo entre os consumidores e trastornos da conduta alimentaria.
 • As mensaxes das campañas carecen de rigorosidade científica e confunden á poboación, trasladando a idea de que consumir azucre pode implicar a morte.
 • Rexeitamos a demonización de ingredientes ou produtos legais e regulados.
 • Valoramos a importante actividade que desenvolve o sector remolachero-azucreiro, xerando emprego e contribuíndo ao desenvolvemento e á fixación de poboación na contorna rural.
 • O consumo moderado de azucre -seguindo as recomendacións da Organización Mundial da Saúde- tamén debe formar parte da nosa dieta.
 • Non queremos enfrontamentos, senón diálogo coas administracións para impulsar a dieta variada e equilibrada e a práctica de actividade física de maneira regular e que España siga sendo un dos países con maior esperanza de vida do mundo.
0 Comments
Share Post
No Comments

Post a Comment