Normas Deontolóxicas

O termo deontoloxía profesional fai referencia ao conxunto de principios e regras éticas que regulan e guían unha actividade profesional. Estas normas determinan os deberes minimamente esixibles aos profesionais no desempeño da súa actividade. Por este motivo, adoita ser o propio colectivo profesional quen determina ditas normas e, á súa vez, encárgase de recollelas por escrito nos códigos deontolóxicos.

Estatutos COIAG

Ley Estatal Colegios
Ley Autonómica

Estatutos Consejo

Código Deontológico