OPOSICIÓNS

OPO1002
Feb 13 2020

OPOSICIÓNS

RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2020, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala enxeñeiros, especialidade de enxeñería agronómica, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018, pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo.

Ver Disposición

0 Comments
Share Post
No Comments

Post a Comment