Pedro Calaza Martínez, decano do COIAG, asume a vicepresidencia do CGES, que estará presidido por Julio Sánchez Agrelo, decano do Colexio de Enxeñeiros de Telecomunicacións

calza
Mar 13 2024

Pedro Calaza Martínez, decano do COIAG, asume a vicepresidencia do CGES, que estará presidido por Julio Sánchez Agrelo, decano do Colexio de Enxeñeiros de Telecomunicacións

No pasado mes de febreiro tivo lugar a asemblea xeral do Consello Galego de Enxeñerías -CGES- na que, entre outros asuntos, acordaron a renovación de cargos da xunta directiva da entidade. Renovouse a presidencia, vicepresidencia, secretaría, vicesecretaría e tamén os cargos de tesoureiro, contador e vogais.

Nesta nova etapa, Julio Sánchez Agrelo, decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, ata agora vicepresidente, asume o cargo de presidente do CGES e a secretaría pasa a mans do responsable dos enxeñeiros navais, Jorge Dahl de Sobrino. Por outra banda, o secretario na lexislatura anterior, Pedro Calaza Martínez do Colexio de Enxeñeiros Agrónomos, pasa a ser o novo vicepresidente.

Segundo afirmou o novo presidente, como colectivo, os enxeñeiros estamos chamados a desempeñar un papel fundamental no desenvolvemento e progreso da sociedade, e en Galicia, esta responsabilidade adquire un significado aínda máis profundo. Así, nesta nova etapa, adquire o compromiso de traballar para promover os intereses da profesión, incidir na formación e o desenvolvemento profesional e colaborar estreitamente con institucións e empresas para impulsar a investigación e a innovación na enxeñería.

Ademais, salientou a importancia de seguir traballando en estreita colaboración con outras disciplinas e sectores, recoñecendo que moitos dos desafíos aos que nos enfrontamos son multidisciplinarios e transversais e requiren solucións integrais; comprometéndose tamén a promover a colaboración e o intercambio de coñecementos entre os diferentes campos da enxeñería.

O CGES está formado por colexios profesionais de enxeñerías reguladas, una asociación que naceu no 2016 co obxectivo de promover a coordinación e buscar sinerxías entre as diferentes ramas da enxeñería, así como converterse en voz única ante administracións públicas, entidades e institucións radicadas en Galicia. Agrupa aos colexios profesionais de Galicia de: Enxeñeiros Agrónomos, de Camiños, Canles e Portos, Enxeñeiros ICAI, Industriais, Minas, Montes, Navais e Oceánicos e de Telecomunicación.

0 Comments
Share Post
No Comments

Post a Comment