Suxestións

Información

Este Servizo de Atención ao usuario e consumidor está dirixido tanto aos colexiados como a todos aqueles usuarios destinatarios dos servizos do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia. O Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia recibirá a súa solicitude de suxerencias referidas aos servizos que ofrece este Colexio. Para iso, rogámoslle que cumprimente e remítanos o seguinte formulario, e o Consello contactará con vostede no menor prazo posible de tempo:

FORMULARIO DE SUXERENCIAS

As solicitudes de suxerencias poderanse formular de calquera das formas seguintes:

Formulario anterior: Directamente picando na ligazón anterior.

Correo postal: Vostede pode remitir o Formulario de Suxerencias á seguinte dirección postal, O Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia rúa Luís López Casanegra, 5 baixo 15009 A Coruña

Fax: Vostede pode remitir o Formulario de Suxerencias por Fax ao número: 981 289 997

Correo Electrónico: Vostede pode remitir o Formulario de Suxerencias a: coiagal@iies.es

Persoalmente: nas oficinas do O Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, sitas na rúa Luís López Casanegra, 5 baixo da Coruña, en horario de 10,00 a 14,00 horas, de luns a venres. Cumprimentarase o Formulario de Queixas e Reclamacións que lle serán facilitados e se o require será cumprimentado por persoal do Colexio, limitándose vostede á firma do formulario unha vez lido e revisado.

 

COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS AGRÓNOMOS DE GALICIA garante a protección e confidencialidade dos datos persoais que nos proporcionen de acordo co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, a Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e Garantías dos Dereitos Dixitais e a Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico 34/2002 de 11 de Julio ( LSSI-CE). Informámoslle que a súa dirección de correo electrónico, así como o resto dos datos de carácter persoal teñen a finalidade de xestionar as comunicacións e relacións colexiais por vía electrónica. En cumprimento do establecido no RGPD, vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación ou portabilidad nos termos establecidos no Regulamento Xeral de Protección de Datos. O responsable do tratamento é COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS AGRÓNOMOS DE GALICIA con dirección na Rúa Luís López Casanegra, 5 – BJ 15006 A Coruña. Ten dereito de (Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación do tratamento, Portabilidad de datos e Dereito ao Esquecemento), que pode exercer dirixíndose de forma gratuíta achegando unha copia do seu DNI á dirección de correo seguinte: dpd@coiag.es (Att. Sara Martín Delegado de Protección de Datos COIAG), e o dereito de Reclamación en www.agpd.es

Aviso Legal 

Política de Privacidad