Sabes que polo feito de ser colexiado do Colexio de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia tes acceso á póliza de Responsabilidade Civil máis competitiva do mercado?

coiag
Jul 24 2020

Sabes que polo feito de ser colexiado do Colexio de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia tes acceso á póliza de Responsabilidade Civil máis competitiva do mercado?

A unión dos colexios oficiais de enxeñeiros agrónomos de Albacete, Andalucía, Aragón, Navarra e País Vasco, Cataluña, Estremadura, Galicia, A Rioxa, Levante e Región de Murcia permitiunos negociar de forma conxunta as condicións dunha póliza de Responsabilidade Civil para máis de 7.000 colexiados, o que nos outorgou a forza necesaria para conseguir as mellores condicións ao mellor prezo. Porque a colexiación é seguridade e unión dunha profesión esencial para o noso país.

Estas son as vantaxes da póliza SRC do colexio:

1- Económicas

· Límites de aseguramento amplos nas condicións económicas máis que axustadas.

· As condicións económicas da póliza colexial son as máis axustadas do mercado.

2- Técnicas

· As condicións técnicas da póliza son importantísimas en caso de sinistro. E están axustadas ás necesidades da nosa profesión.

3- Inactividade gratuíta

· A póliza colexial dá cobertura GRATUÍTA só polo feito de estar colexiado, aínda que non esteas en activo.

· Lembra que a necesitas para cubrir posibles reclamacións de proxectos. Desgraciadamente pódenche chegar no momento menos esperado.

· A cobertura gratuíta mantense despois do falecemento, xa que as reclamacións poden implicar aos nosos herdeiros se a enxeñería onde traballabamos disólvese.

4- Apoio do colexio en caso de sinistro.

· O teu colexio achega o seu coñecemento técnico para valorar o sinistro e ten máis forza para defender os intereses dos seus colexiados.

5 – Compatibilidade con póliza específica individual de sociedade de enxeñería

· Os nosos colexiados dispoñen de cobertura como persoas físicas, o que protexe o seu patrimonio persoal se a empresa desapareza ou o seguro desta sexa insuficiente. E á vez, a nosa póliza é compatible con outras.

E lembra que cando visas o teu traballo, accedes a cobertura máxima: 450.000 €.

Tan só por visar un proxecto no teu colexio, a póliza colexial outorga un límite de 375.000 € en exceso dos 75.000 € de capa básica (que cobre a actividade profesional que non transcende ou afecta a terceiros – se tes dúbidas respecto diso ponche en contacto coa secretaría técnica -). A cobertura total alcanza os 450.000 € de suma asegurada!

Ao visar un traballo, o colexio comproba un gran número de cuestións que veñen reducir a sinistralidade do colectivo, o que redunda nunha diminución das curmás para satisfacer. Comprobar a idoneidade do traballo realizado, a corrección formal deste, a observancia de normas e aspectos técnicos esixidos. Un traballo en equipo, colexiados+colexio, que nos posiciona como unha profesión cunha sinistralidade extremadamente baixa, o que nos posiciona como unha profesión fiable e solvente.

E como colexio non rexeitamos a nosa responsabilidade e comprometémonos cos nosos colexiados, de tal forma que, en caso de danos derivados dun traballo profesional que visase o colexio e no que resulte responsable o autor do mesmo, o colexio responderá subsidiariamente os danos que teñan a súa orixe en defectos que debesen ser postos de manifesto polo colexio e que garden relación directa cos elementos que se visaron nese traballo concreto.

Aínda non estás colexiado? Coléxiate no teléfono 981288858 ou no email colegio@agronomosdegalicia.org.

0 Comments
Share Post
No Comments

Post a Comment