Renovamos a póliza do noso seguro de Responsabilidade civil profesional con importantes melloras.

renovacionsrc
Mar 27 2020

Renovamos a póliza do noso seguro de Responsabilidade civil profesional con importantes melloras.

O voso bo facer ten recompensa

Renovamos a póliza do noso seguro de Responsabilidade civil profesional con importantes melloras.

En momentos como os que estamos a vivir, merecémonos oír boas noticias, e máis se veñen como recoñecemento ao traballo ben feito.

Grazas á baixa siniestralidade mostrada polo noso colectivo e á capacidade de negociación por agrupar a máis de 7000 colexiados baixo una mesma póliza, conseguiuse rebaixar a prima que se paga xunto co visado de traballos profesionais un 13%.

Somos unha profesión fiable, responsable, que traballa para protexer o interese xeral e iso ten a súa recompensa.

Ademáis, contamos cun modelo de SRC cómodo, sostible e inclusivo para todos os colexiados: unha curmá básica (*) e unha curmá ampliada (**) que só se paga cando de visa un traballo profesional. Cando traballas, pagas; se non traballas non pagas.

É un modelo que evita facer importantes desembolsos iniciais sen coñecer o horizonte laboral que se espera, cuestión que axuda tanto aos colexiados que inician a súa actividade profesional como para os que teñen unha actividade ben asentada, que teñen que facer fronte a épocas de incerteza, tal e como a que por desgraza, sacódenos na actualidade. Isto é posible grazas ao espírito colectivo da nosa póliza.

A vosa dilixencia e confianza co COIAG fai que todos vaiamos na mesma dirección: Ser os mellores e máis competitivos.

Por outra banda, e como non podería ser doutra forma, seguimos confiando na Compañía de Seguros Mapfre, a través da Correduría de Seguros Adartia, unha alianza segura por ser ambas as empresas líderes na rama da responsabilidade civil profesional. Eles coñécennos e entenden o noso traballo.

Sen ningunha dúbida temos a mellor póliza de SRC que existe para cubrir a responsabilidade civil dos enxeñeiros agrónomos. Unha cobertura diseñada “ad hoc” para cubrir a inmensa variedade de cometidos profesionais dos que somos responsables: proxectos, direccións de obra, sanidade vexetal, produción animal, dirección de explotacións, nutrición vexetal, dirección técnica, operacións en industrias, informes, peritaxes, valoracións, desenvolvementos técnicos, ensaios, calidade, seguridade alimentaria, trazabilidad, agricultura de precisión, residuos, paisaxe, xardinería, ordenación do territorio, cálculo de estruturas e instalacións e un sen fin de traballos nos que demostramos un saber facer sobresaliente, que tivo premio.

E non nos podemos olvidar dos funcionarios, tamén cubertos de forma óptima coa nosa póliza e parte fundamental da nosa función na sociedade.

Nas próximas semanas iremos detallando o resto de melloras técnicas conseguidas e incorporaremos na web a síntese da póliza e os correspondentes boletíns de ampliación de cobertura.

Grazas pola vosa confianza.

Se non estás colexiado, a que esperas?, podes consultar aquí toda o que necesitas para darche de alta como colexiado. Web-Coiag

(*) En posteriores comunicacións explicarémosvos as peculiaridades de cada unha delas.

(**) En posteriores comunicacións explicarémosvos as peculiaridades de cada unha delas.

0 Comments
Share Post
No Comments

Post a Comment